L’Ajuntament ha publicat el pleg de condicions que regeixen la contractació de l’explotació del Bar de la piscina municipal de Benlloch. El termini per fer les sol·licituds és de 15 dies a comptar des del dia següent a la seua publicació en el BOP del dia 4 de juny de 2015.

 

Tags: ,