Hui s’han reunit els membres del Tribunal Qualificador per a valorar  els mèrits dels aspirants per a la constitució d’una borsa de treball per a contractacions laborals temporals com a personal encarregat/a de la dinamització de promoció de l’autonomia personal (anteriorment denominats unitats municipals de respir familiar)

 

 

Tags: , , ,