Se cita a les persones candidates admeses de cada lloc de treball a cobrir per a la realització de la 2a fase, consistent en entrevista personal, el pròxim dia 18 de maig de 2021, en la seu de l’Ajuntament de Benlloc (2 planta), carrer Mestre Ortega, núm. 4.

Més informació: Anunci-Entrevista-Personal 18 de maig (1)

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,