Aquest matí, a la sessió extraordinària urgent celebrada pel ple de l’ajuntament, s’ha adjudicat el contracte de “Servicis d’assistències tècniques per a la nova construcció del centre escolar en un altre emplaçament per ampliació de places”.

El contracte, consistent en el projecte bàsic i d’execució i desenvolupament de les obres, està cofinançat per la Generalitat Valenciana mitjançant el programa “Edificant”, que dona subvencions destinades a la construcció de nous centres educatius.

L’adjudicació del projecte, realitzada mitjançant procediment obert, ha sigut per a “COR ASOC, S.L”. En uns 4 o 5 mesos, quan el projecte estiga finalitzat, podrem iniciar la licitació de l’obra amb l’objectiu d’iniciar la construcció del nou col·legi.

 

Tags: , ,