Segons la RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2022, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per a l’atorgament de l’autorització excepcional e individualitzada de la crema de residus agrícoles i forestals establida en la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a l’economia circular. 

Les persones que no tinguen permís firmat abans del 8 d’abril, podran sol·licitar a l’Ajuntament de manera presencial el document de sol·licitud per a remetre a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (Òrgan autoritzant).

S’haurà d’emplenar i signar a l’Ajuntament una nova declaració responsable (les persones que ja van fer la declaració responsable, hauran de fer-la de nou) per a la crema de residus agrícoles i forestals. Una vegada realitzat aquest pas, L’Ajuntament remetrà la sol·licitud a la  Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Finalment, el Director Territorial signarà l’Autorització i es podrà cremar fins el 31 de maig.

 

Tags: , ,