El Sr.Alcalde de l’Ajuntament de Benlloc fa saber que per l’acord del Ple, de data 28 de juny de 2021, l’Ajuntament de Benlloc s’ha adherit a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.

La nova Agència Valenciana de Protecció del Territori és una iniciativa de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat que vetlarà per l’ordenació i l’aplicació de la disciplina urbanística de manera col·laborativa amb els ajuntaments. Es tracta d’un òrgan de caràcter autònom que treballarà a favor d’un millor compliment de la legalitat urbanística.

 

 BANDOL ALCALDIA ADHESIO A AGENCIA VALENCIANA PROTECCIO TERRITORI

 

Tags: , ,