L’Ajuntament ha destinat més de 30.000,00 euros a les obres de millora del submistrament d’aigua potable en els carrers del centre que encara tenien canonades de subministrament velles. D’aquesta forma es continua la substitució de la xarxa de distribució d’aigua potable de Benlloch.

Els carrers que han estat objecte de la inversió han estat el de Sant Ignasi i del Doctor Mateu, que han vist millorada la pressió de subministre gràcies a la substitució completa de les canonades.

Aquestes obres han estat sufragades amb recursos propis de l’Ajuntament. Al llarg dels propers mesos es procedirà a la substitució de les canonades dels carrers de l’Estrella i Sant Antoni, amb la qual cosa es completarà la completa renovació de la part de la xarxa que estava envellida. Aquesta segona actuació està inclosa en el pla d’eficiència hídrica de Diputació.

 

Tags: , , ,