Se cita a les persones candidates admeses del lloc de treball a cobrir per a la realització de la 2a fase, consistent en entrevista personal el pròxim dia 26 de maig de 2021.

 

 

Tags: , ,