Selecció per a la contractació laboral temporal dins del projecte denominat “Escola d’ ocupació ET FORMEM Benlloc 2021-22”(Exp. FETF2/2021/1/12), del següent personal docent:

Docent de llengua estrangera especialitat ALEMANY

Jornada: Completa

Duració: Del 3/05/22 al 29/05/22

Davant la urgència de cobrir el lloc de docent, les sol·licituds es podran presentar de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’ajuntament , durant el termini extraordinari de 1 dia . 

Als candidats que hagen obtingut major puntuació en el procés de baremació se li convocarà telefònicament indicant-los el dia, hora i lloc de l’entrevista.

 

DOCENTE ALEMÁN ACTA DEFINITIVA

 

Tags: ,