📃 El Consell de Ministres del Govern d’Espanya ha decretat l’estat d’alarma per a fer front a la pandèmia del Covid-19

ℹ️ Principals mesures:

➡️ Es limita la llibertat de circulació de les persones des de les 23.00 fins a les 6.00. Només es podrà circular per les causes justificades. Les CC.AA. podran modular l’hora d’inici i finalització d’aquesta limitació, entre les 22.00 i 00.00 i entre les 5.00 i 7.00.

➡️ Les autonomies podran limitar l’entrada i eixida dels seus territoris, en tot o en part. Esta restricció tindrà excepcions com l’assistència a centres sanitaris, centres educatius, obligacions laborals, etc.

➡️ Les comunitats autònomes decidiran limitar la permanència de persones en espais públics o privats a un número màxim de 6 persones, excepte en el cas de convivents.

✔️ Les mesures adoptades dependran de la situació de cada territori.

➕ Més informació (BOE) 👉🏻 https://www.boe.es/boe/dias/2020/1

 

Tags: ,