Els veïns s’estalviaran un total de 21.760 euros, uns 31 euros per habitatge.

La derogació de la taxa per recollida i tractament dels Residus Sòlids Urbans va ser aprovada en el darrer plenari de data de 24 d’octubre.

D’aquesta forma a partir de l’any 2015 els veïns no hauran de fer front a la taxa del servei que gestiona l’Ajuntament de Benlloch. La recollida dels residus és assumit plenament per l’Ajuntament a càrrec dels pressuposts municipals, la qual cosa suposa destinar més de 20.000,00 euros a aquesta partida. Cada subjecte sotmés a taxa s’estalviarà una mitjana de 31 euros. Cada vivenda pagava 30 euros i els establiments comercials en pagaven més, en funció de paràmetres diversos.

El servei es continuarà prestant de la mateixa forma que fins ara ja que la única cosa que canvia és el pagador del servei.

El Ple, en la proposta que aprovà el passat mes d’octubre, fa constar que la mesura es pren per tal d’aminorar la presió fiscal als seues veïns en temps de crisi, una mesura que s’afegeix a la que es va prendre l’any passat que va consistir en anular la taxa a les bodegues particulars.

Val a dir que aquesta derogació es refereix exclusivament a la taxa que cobra l’Ajuntament. Per tant no implica que els veïns deixen de pagar la taxa que gestiona el Consorci, que es fa càrrec del tranport i tractament dels fems, i que és més onerosa.

 

Tags: , ,