Primer cobrament del 15 de març al 15 de maig:

  • IVTM (Impost sobre vehicles de tracció mecànica)

Segon cobrament del 5 de maig al 5 de juliol:

  • 50% IBI URB (Impost sobre béns immobles urbans)

Tercer cobrament del 5 de juliol al 5 de setembre:

  • 50% IBI URB (Impost sobre béns immobles urbans)
  • IBI RUS (Impost sobre béns immobles rústics)
  • 50% IAE (Impost sobre l’activitat econòmica)
  • TASA CONSOR VALORIZACIÓN ZI (“Tasa de les basures”)
  • TASA serv. trat. pecuarios, tránsito ganado (Granjes)

Quart cobrament del 15 de setembre al 15 de novembre:

  • 50% IAE (Impost sobre l’activitat econòmica)

 

BOP 20/01/2018_INFORMACIÓ GENERAL_CALENDARI FISCAL 2018/ ANUNCI DE COBRAMENT

 

Tags: , , ,