🔻Pla de renovació del parc nacional de MAQUINÀRIA AGRÍCOLA🔻
 
S’han publicat les ajudes per a la renovació de la maquinària agrícola que tenen per objecte l’adquisició dels següents tipus de màquines noves:
 
– Tractors.
– Màquines automotrius: de recol·lecció, d’aplicació de productes fitosanitaris i fertilitzants, excloses cisternes de purí.
– Maquines arrossegades o suspeses: sembradora directa, abonadora, equips d’aplicació de productes fitosanitaris, cisternes d’amb sistemes de localització de producte en el sòl (reixes i discos), tubs flexibles (mànegues) o rígids (per a aplicació just sobre el sòl), així com sistemes de localització de purí en el sòl independentment de la cisterna.
– Els tractors i màquines a adquirir, hauran de seleccionar-se d’entre les relacionades en la pàgina web del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació: www.mapa.es, en la qual es realitzarà la sol·licitud d’ajuda
 
 
👱‍♀️👱‍♂️Beneficiaris:
1. Les persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, inclosos ens sense personalitat jurídica, titulars d’una explotació agrària inscrita en el Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA).
 
2. Les persones físiques o jurídiques que presten serveis agromecánicos amb maquinària agrícola a l’agricultura, inscrites en l’Impost d’activitats Econòmiques en l’epígraf 911.
 
Les agrupacions de tractaments integrats en agricultura i les agrupacions de defensa sanitària ramadera. Aquestes subvencions solament es destinaran per a maquinària i equips agrícoles l’ús dels quals estigui destinat a les seves activitats específiques
 
💵Quantia:
La quantia varia en funció de la màquina adquirida, pot oscil·lar entre 1.000€ fins a 20.000€
 
📅Termini:
Les màquines poden adquirir-se des del dia 2 de juny.
El termini de sol·licituds s’obre el dia 15 de juny i finalitza el 15 de setembre.
 
➕📲Més informació: https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/maquinaria-agricola/ayudas/ayudas_renovacion_de_maquinaria/
 

Tags: , , ,