Fins el dia 9 d’agost els veïns i veïnes de la localitat poden triar entre les 10 propostes que les associacions han preparat. La despesa que l’Ajuntament dedica a aquesta iniciativa són 24.000,00 euros que es gastaran en la iniciativa triada majoritàriament.

Aquesta és la tercera ocasió en la que es realitza la consulta popular que és organitzada pel Fòrum de l’Agenda 21 Local. En anys anteriors la participació ha estat de vora el 50% de les persones que tenen dret. Això és qualsevol persona empadronada a la localitat amb més de 16 anys complits. Amb això el “cens” s’amplia respecte les eleccions oficials ja que els joves de 16 a 18 anys sí poden participar, així com també les persones nouvingudes que no tinguen la ciutadania.

Les propostes són d’allò més variat i responen a demandes socials que les organitzacions locals han sabut detectar gràcies a la seua experiència en la realitat local i al seu contacte en el veïnat.

La primera proposta es la de invertir en el pavelló polisportiu amb la finalitat de possibilitar les actuacions dintre d’ell aïllant acústicament l’edifici.

La segona de les propostes està dedicada a la tercera edat i es centra en el seu entreteniment i millora de la seua condició física. Es tracta de la instal·lació d’un parc amb elements per a la tercera edat.

La tercera se centra en la millora de les instal·lacions esportives municipals. En aquest sentit la proposta és molt ampla ja que pot abastar des d’actuacions en el camp de futbol com en la resta de les moltes instal·lacions locals.

La quarta ve a cobrir una de les demandes més reiterades per part de la població, la de millorar la il·luminació dels carrers de la perifèria urbana.

La cinquena es concentra en l’acabament de l’adifici de l’auditori, que consistirà en l’habilitació del camerí per als intèrprets.

La sisena se centra en la formació del veïnat. Així es proposa destinar 6000 euros a ofertar diversos cursos i activitats formatives diverses.

La setena també respon a una vella demanad de la localitat, sobretot des de que es fa la recollida dels desperdicis urbans a través de contenidors. Es tracta d’instal·lar fixacions per a que aquests contenidors no siguen arrossegats pel vent.

La vuitena, la més econòmica, té la intenció de retre homenatge al gran nombre d’esportistes que ha donat la localitat amb la celebració d’una gala local de l’esport.

La novena és una proposta que recupera patrimoni local i suposa una millora en la gestió hídrica local. Es tracta de recuperar la canalització que adés tenia l’aigua en eixir dels llavadors i que la conduia a la bassa del molí del poble. En aquest cas aquesta aigua es vol acumular per fer-la servir per als agricultors.

Finalment, la desena, es centra en els xiquets de la localitat i proposa la instal·lació d’un parc infantil a l’adjutori.

 

Cal destacar la implicació de les associacions locals en l’organització del procés de consultra dels pressupostos participatius de Benlloch. Són aquestes les que han proposat i consensuat les inversions i són aquestes les que estan repartint els formularis a cadascun dels veïns i veïnes del municipi anant casa per casa.

També els xiquest i xiquetes de l’escola s’han implicat de ple. Són ells els que a través de l’Escola d’Estiu de Benlloch han amanit les urnes i les han fetes ben boniques.

 

Tags: , ,