De la reunió del grup de treball celebrada el dia 12 de maig a l’escola va sorgir entre d’altres temes la programació de reunions i activitats de cara a la visita del tutor a la localitat.
El resultat és el següent programa:

Dia 16
20:00h- Cooperativa: Reunió d’avaluació de la IV Mostra Belloquina. Convocats tots i totes les participants locals en l’esdeveniment, comerciants, persones individuals, col·laboradors, associacions etc. Tractarem de treure conclusions de les coses millorables de cara a l’any vinent en els diferents àmbits de la Mostra; comercial, cultural, musical, etc.

Dia 17
11:00h- Reunió a la Universitat amb els estudints belloquins. Se’ls introduirà en l’Agenda 21 en general, en el procés en què està immers Benlloch i les possibilitats que tenen de col·laborar centrant els seus treballs en temàtiques relacionades amb Benlloch.

Vesprada- Reunió del tutor amb els grups polítics locals. També es quedarà amb els col·lectius i associacions que demanen reunió amb ell. Finalment, si dóna temps es quedarà amb el grup d’experts locals per tractar d’implicar-los en el projecte.

Dia 18
Matí: Reunions amb grups i col·lectius. Excursió al Cuartico on dinarem.
Vesprada: Reunions amb grups i temàtiques amb especialistes.

20:00h- Gran reunió del grup de treball i la gent interessada que ha passat en algun moment pel grup de treball. Com que es preveu llarga s’ha acordat que es farà un sopar de “pa i porta”. Els punts a tractar són els següents:
– Reglament de participació ciutadana (inici de plantejament, debat i delegació, si s’escau, en un grup de treball específic).
– Catàleg d’associacions (definició útima i tancament del model de fitxa).
– Planejament de les anàlisis temàtiques (comptant amb els recursos intel·lectuals de què disposem).
– Plantejament de les jornades “21” a celebrar en novembre.
– Tractament del disseny de la seu de l’Agenda 21 local en el Dipòsit municipal (amb la intervenció dels arquitectes que l’estan dissenyant).
-Temes que vagen sorgint…

 

Tags: , ,