Es fa saber que hui dilluns 20 de gener a les 20:00 h es realitzarà la sessió extraordinària urgent del ple a l’Ajuntament.

L’ordre del dia serà el següent:

  1. Expedient 45/2020. Modificació de crèdit 3/2020. Suplement Crèdits.
  2. Expedient 511/2019. Aprovació inicial “Pla d’Igualtat Intern 2020-2023 de l’ajuntament de Benlloc”.
  3. Expedient 43/2020. Acciones Formatives per al Foment de l’Activitat Econòmica adhesió estratègia provincial 2020-2021.
  4. Expedient 41/2020. Aprovació d’Ordenança Fiscal Reguladora taxa matrícula curs pilot ERESS.
 

Tags: , ,