Es convoca un plenari ordinari presencial que es realitzarà els dies 29 de juny i 1 de juliol a les 19:30 h al saló de plens de l’Ajuntament.

L’ordre del dia serà el següent:

A) Part resolutiva

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
  2. Expedient 41/2020. Aprovació inicial derogació Ordenança Fiscal Taxa ERESS
  3. Expedient 131/2020. Aprovar la certificació d’obra núm. 1 i final de l’obra “REPARACIÓ CAMINS PER PLUGES TORRENCIALES”; PROCEDIMENT OBERT TRAMITACIÓ URGENT. LOT 2 “CAMINS SENSE ASFALTAR”; i presa de coneixement d’acta de recepció
  4. Expedient 132/2020. Aprovació inicial ordenança general subvencions
  5. Expedient 150/2020. Increment legal 2% retribució alcaldia
  6. Expedient 183/2020. Aprovació inicial Reglament regim intern unitat respir familiar
  7. Expedient 291/2020. Adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica de Central de Compres de Diputació Provincial de Castelló
  8. Moció del grup Popular sobre suport al sector taurí valencià
  9. Moció del grup Socialista per a sol.licitar el suport públic a les ramaderies de boví brau d’exhibició

B) Activitat de control

10. Donar compte de Resolucions d’Alcaldia i correspondència rebuda

C) Precs i preguntes

11. Precs i preguntes

Més informació: Notificació de la convocatòria

 

Tags: , ,