Ja tenim ací les subvencions per a les activitats de les associacions de Benlloc.

BASES Associacions Belloquines

🟣Qui són els beneficiaris ?

-Associacions Culturals o entitats sense ànim de lucre amb seu en el municipi de Benlloc, i que estiguen degudament registrades en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Benlloc, o haguen cursat sol·licitud abans de la publicació de les presents bases, sempre que es complisquen els requisits de registre.

-No podran presentar-se a la present convocatòria aquelles associacions sobre les que l’Ajuntament de Benlloc tinga assignació nominativa d’ajudes.

🟣Què se subvenciona?

-Despeses ocasionades per l’organització d’activitats pròpies derivades de l’objecte social de les entitats i despeses de funcionament i despesa corrent que es derive directament de tasques i
funcions pròpies de les associacions. DELS ANYS 2023 I 2024

🟣Què NO se subvenciona?

-Despeses ocasionades per l’adquisició de bens inventariables. És el cas d’equipaments informàtics, mobiliari, etc.

🟣Què cal presentar ?

ANNEX I farcit i signat
(Ací ix programa d’activitats i pressupost)
ANNEX I SOL.LICITUD

🟣On ho presentem?

Com a INSTÀNCIA GENERAL a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament amb el Certificat digital de Representant de l’Associació. https://benlloch.sedelectronica.es/info.2

🟣Fins que dia es pot presentar?

10 MAIG 2024

🟣Quin dia cal presentar la justificació?

Heu de presentar les factures, justificants de pagament i memòria d’activitats realitzades com a màxim el 15 de desembre de 2024.

 

 

 

Si teniu algun dubte passar-vos o crideu a l’ajuntament 964339001.

 

 

 

 

 

Tags: , ,