Beneficiaris:
Podran beneficiar-se de les ajudes les Associacions Culturals o entitats sense ànim de lucre amb seu en el municipi de Benlloc, i que estiguen degudament registrades en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Benlloc.

Objecte:
La subvenció té per finalitat el finançament de les despeses derivades de l’organització d’activitats pròpies contemplades en els estatuts de les associacions belloquines.

Podran ser objecte de subvenció les següents activitats:Despeses de funcionament i despesa corrent que es derive directament de tasques i funcions pròpies de les associacions. S’inclouen pagaments de lloguers, salaris de personal, pagament de serveis de gestories etcètera.Despeses ocasionades per l’organització d’activitats pròpies derivades de l’objecte social de les entidades

No seran objecte de subvenció:Despeses ocasionades per l’adquisició de béns inventariables. És el cas d’equipaments informàtics, mobiliari, etc.

Forma i termini de presentació de sol·licituds:
Les sol·licituds es formularan en el model que figura com a Annex. Es dirigiran a Alcalde – President de l’Ajuntament, i es presentaran exclusivament per la Seu Electrònica de l’Ajuntament en el termini de 20 dies des de la publicació de l’extracte. És a dir fins al dia : 18 d’OCTUBRE.

 

Convocatòria Subv Associacions 2021

Annex-Model sol.licitud

 

Enllaç per a presentar sol·licituds: https://benlloch.sedelectronica.es/dossier.1

 

Tags: , , ,