L’Ajuntament de Benlloc ha assignat els 18.000,00 euros en ajudes a les associacions belloquines que han presentat sol·licitud per a l’exercici 2018. En aquest moment les ajudes estan en període de justificació, que és preceptiva per poder fer el pagament. Cal recordar que aquestes són les assignacions per concurrència competitiva, que van a banda de les assignacions nominals que afecten altres associacions com la Banda Amor a l’Art, que ha rebut enguany 4.500,00 euros. En total fan 22.500 euros que es destinen a impulsar la cultura i l’esport a Benlloc, el que suposa el 2,24% del pressupost inicial de l’exercici 2018.

La justificació de les ajudes es pot fer a través de la seu electrònica.

695,03 € Club Exc. Ratafia
4.835,21 € Club de Futbol
4.084,14 € AJP Daniel Fortea
2.235,95 € AJP Belloquina
436,04 € AMPA Bressol
3.023,58 € Grup de danses Rabalaire
2.690,04 € AMPA Trescaire
18.000,00 € TOTAL
 

Tags: , , , ,