L’Ajuntament de Benlloc aprova en acord plenari uns pressupostos municipals de 981.313,45 € per a l’any 2019.

La proposta ha tirat endavant amb quatre vots a favor de l’equip de govern (PSOE) i una abstenció de l’oposició (PP), en el plenari extraordinari que s’ha celebrat aquest matí a les 8:00h.

La xifra passa dels 1.006.082 € del pressupost inicial del 2018 als 981.313,45 € per al pressupost inicial de l’any 2019. Entre les partides més destacades hi ha la compra de terrenys per a la nova escola, i seguint en la mateixa línia del darrer any, la remodelació i acabament del camp de futbol i els carrers del nucli urbà del poble. A més a més, l’ampliació del pressupost de festes en 10.000 €, de 74.000 € en 2018 als 84.000 € per al 2019.

Respecte al 2018, cal destacar que va començar l’any en un pressupost d’1.006.082 € i ha finalitzat en 2.306.561 €, un augment per modificacions de crèdit per romanents i subvencions.

En aquest sentit, l’equip de govern treballarà per aconseguir noves ajudes i subvencions que augmenten també el pressupost de 2019 i es puguen dur a terme més actuacions en el municipi i activitats de tots els àmbits.

 

Tags: , , ,