L’Àrea de Salut Castelló a la qual pertany Benlloc, passa el dilluns 18 de maig a la fase 1 de la desescalada.

Algunes de les noves restriccions, sempre respectant les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries i, en particular, les relatives al manteniment d’una distància mínima de seguretat de, almenys dos metres, són les següents:

 

Reunions socials

Es podran realitzar reunions socials de fins a 10 persones, respectant els 2 metres de separació i en cas de ser impossible la separació, utilitzant mascaretes. Les reunions es podran donar en domicilis, terrasses d’hostaleria o a l’aire lliure.

 

Llibertat de circulació

Es podrà circular lliurement per la província sempre que siga per a les següents activitats: treballar, trasllat al segon habitatge, a allotjaments turístics, terrasses, mercats ambulants i per a visitar a familiars i amics, acudir a vetlles, visitar llocs de culte, espectacles o museus, a més d’acudir a un comerç a comprar articles que no estiguen disponibles en el municipi.

No està permés el desplaçament per realitzar esport.

En els desplaçaments en cotxe, els habitants d’un mateix domicili podran compartir un cotxe de fins a 9 places i no necessitaran mascareta. Si per contra les persones no conviuen en el mateix domicili, podran ocupar dos seients per cada fila i hauran d’utilitzar mascareta i respectar la màxima distància possible.

 

Llocs de culte

Es podran tornar a assistir a cerimònies religioses sempre que no se supere un terç de l’aforament.

També estaran permeses les vetlles i enterraments però tan sols podran participar 15 persones si té lloc a l’aire lliure i deu en espais tancats.

 

Establiments i locals comercials

Es podrà procedir a la reobertura al públic dels establiments de petit comerç (comerços de menys de 400 metres quadrats) reduint l’aforament al 30% i establint un horari d’atenció per a persones majors de seixanta-cinc anys.

 

Reobertura d’establiments d’hostaleria i restauració

Podrà procedir-se a la reobertura al públic de les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració limitant-se al cinquanta per cent de les taules permeses l’any immediatament anterior. L’ocupació màxima serà de deu persones per taula o agrupació de taules.

 

Turisme i natura

Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa per a grups d’un màxim de fins a deu persones, però s’haurà de concertar una cita prèvia. Aquestes activitats s’hauran de realitzar sempre a través d’alguna empresa que es dedique a això, i no per lliure.

La pràctica d’esport no professional en la naturalesa com l’escalada o el senderisme, només es podrà fer si l’espai natural es troba al municipi.

 

Tags: , , ,