La Diputació de Castelló obre el termini de sol·licitud d’ajudes de formació per a l’emprenedoria de persones joves entre 16 i 29 anys de municipis de menys de 5.000 habitants o menys de 10.000 habitants que hagen perdut població en els últims deu anys. Les ajudes consisteixen en accions formatives amb remuneració per l’assistència.

Els curosos que s’ofereixen són els següents:

 • Curs d’elaboració i comercialització de productes agroalimentaris + creació d’empreses.

Formació sobre la indústria agrària i agroalimentària, la transformació del producte agrari i la gestió i comercialització del producte agroalimentari . Total 200 hores.

Formació sobre creació d’empreses: Formació empresarial bàsica per a estudiar la viabilitat d’un projecte empresarial en el sector agroalimentari. Total 100 hores.

Dates i horari: De l’1 d’abril al 30 de juny de 2020 de 9 a 14 hores. (60 dies)

Lloc: Centre Sociocultural de Benassal

 • Creació d’empreses (100h) al CEDEIXES de la Vall d’Alba.

Formació empresarial bàsica per a estudiar la viabilitat d’un projecte empresarial.

Dates i horari: De l’1 d’abril al 8 de maig de 2020 de 9 a 14 hores. (20 dies)

Lloc: CEDEIXES la Vall d’Alba

Inscripció

Per poder participar s’haurà de presentar a través de la seu electrònica de la Diputació de Castelló (preferentment) o a través del registre de la Diputació de Castelló els següents documents:

 • Instància de participació
 • Fotocòpia del DNI/NIE.
 • Certificat de LABORA (SERVEF) de situació laboral
 • Certificat d’empadronament actualitzat.
 • Certificat d’estar inscrit en el Sistema de Garantia Juvenil.
 • Si escau, document justificatiu de situació de víctima de violència de gènere
 • Si escau, document acreditatiu de situació d’exclusió social
 • Si escau, certificat que acrediti la situació de diversitat funcional.
 • Fitxa actualitzada de manteniment de tercers (plantilla a descarregar de l’enllaç)

El termini d’inscripció està obert fins al 13 de març.

Més informació ací.

 

Tags: , , ,