BORSA OCUPACIÓ TEMPORAL ENCARREGAT/A DE LA DINAMITZACIÓ DELS SERVEIS DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL

Convocatòria d’una borsa d’ocupació temporal, pel sistema de concurs oposició, per al nomenament de funcionari/a interí/a per a l’execució del programa de caràcter temporal de tres anys de duració per a la implementació de les activitats pròpies i programa de de desenvolupament de les activitats pròpies dels serveis de promoció de l’autonomia persona, com a personal encarregat de la dinamització de serveis de promoció de l’autonomia personal , destinats a l’atenció temporal diürna de persones majors de l’Ajuntament de Benlloc.

 

BASES

-Termini de presentació d’instàncies: 30 de juny 2023

-Presentació exclusivament de manera electrònica en el Registre Electrònic General de l’Ajuntament de Benlloc.

 

Tags: , , , ,