L’Associació ConnectaNatura i l’Ajuntament de Benlloch han programat una jornada de conreu ecològic de l’olivera el proper dia 23 de gener (dissabte) a l’Auditori de Benlloch. L’assistència a aquesta jornada és gratuïta i tan sols cal inscriure’s a la pàgina de l’esdeveniment.

Entre els continguts hi destaquen els següents:

 1. Producció convencional i sistema agroalimentari actual conseqüències sobre la salut, medi ambient i societat.
  Reflexió sobre com es produeixen els aliments que consumim a l’actualitat i les conseqüències que té la seva forma de producció tant sobre el medi ambient com sobre la salut de l’ésser humà.
 2. Bases de l’Agricultura ecològica
  Introducció al concepte producció ecològica i les bases sobre les que es sustenta.
 3. Olivar ecològic, una realitat
  Viabilitat agronòmica, econòmica i social del cultiu ecològic de l’oliverar.
 4. Maneig del sòl i fertilització de l’olivera
  Maneig del sòl i els cultius de cobertura per aconseguir sòls fèrtils, que permetin incrementar les taxes d’infiltració i retenció d’aigua, per incrementar la productivitat de l’olivar. Descripció de la fertilització ecològica de l’olivar.
 5. Caracterització de les principals plagues de l’olivar
  Revisió d’una forma didàctica i entenedora de les principals plagues de l’olivera i de la seva biologia.
  info@connectanatura.org
 6. Depredadors i parasitoides de plagues de l’olivar.
  Biologia i importància per al control de plagues de depredadors i parasitoides. Reconeixement de diferents espècies.
 7. Control biològic
  Estratègies per afavorir i incrementar les poblacions de depredadors i parasitoides de les plagues de l’olivera per afavorir el seu control biològic.
 8. Estratègies per al control de plagues i malalties en olivicultura ecològica.
  Tècniques utilitzades en agricultura ecològica per al control i prevenció de diferents plagues i malalties de l’olivera.

Descarregueu-vos el temari ací: Temari Jornada cultiu ecològic de l’olivera

 

Tags: , ,