Benlloch canvia el topònim del municipi, que passarà a ser Benlloc, d’aquesta forma el nom és normalitzat i serà oficialment en valencià.

La corporació municipal va aprovar aquest canvi en Plenari extraordinari, el dia 15 de setembre. Després d’un període d’exposició pública de 20 dies hàbils i l’aprovació al consell de govern de la Generalitat Valenciana, serà oficial aquest canvi.

A partir d’aquest moment la forma d’anomenar el nostre poble és Benlloc, i identificarem als habitants amb el gentilici belloquí/ belloquina. Així normalitzem la forma en valencià.

L’alcalde, Àngel Ribés, explica que “queden pocs pobles sense canviar el seu nom, i des de l’equip de govern apostem per la llengua i intentem normalitzar-la, per aquest motiu és trist que Benlloc encara no estiga canviat”, i la hac no és acceptada en valencià.

La corporació s’ha basat per fer el canvi en l’estudi de Vicent Pitarch, catedràtic de llengua catalana, on aclareix que  «la tradició ortogràfica nostra representava el so final de [k] amb el dígraf «ch», una situació que la codificació contemporània de la llengua (assumida per les Normes de Castelló) ha rectificat suprimint-ne la «h». Aquesta norma general, de la qual s’exceptuen els cognoms, és aplicable també als topònims i així han estat normalitzats Alberic i Albuixec, posem per cas.»

Tal com escriu Pitarch, «definitivament, el nom del poble ens reclama de ser posat al dia […], raons d’estricte ordre lingüístic, de coherència històrica i d’oportunitat actual posen de manifest que el topònim normalitzat ha d’ésser Benlloc, com sona i com s’ha d’escriure».

Ací es pot llegir l’estudi de Vicent Pitarch: De Benlloch a Benlloc.docx

 

Tags: , , , ,