Benlloc signa l’Acord amb el Ministeri, la Generalitat Valenciana i la Diputació de Castelló per a poder posar en marca les actuacions previstes en l’àrea de regeneració i renovació urbana i rural (ARRUR).  Per tant, queda iniciat el programa de les ajudes, començant per la creació d’una oficina específica per a gestionar les actuacions previstes en l’ARRUR.

Aquesta oficina disposarà d’un Tècnic que us ajudarà a gestionar tota la documentació i resoldrà els dubtes sobre les obres. S’encarregarà de la tramitació de les ajudes, el seguiment i control dels immobles a rehabilitar o edificar.

Benlloc té previst que aquesta oficina estiga operativa a principi de març i done el servei a l’Ajuntament un dia a la setmana.

El tècnic encarregat d’això es posarà en contacte amb els veïns i veïnes quan comence la seua activitat.

El primer que es treballarà serà saber si els veïns i veïnes continuen pensant a realitzar les obres que inicialment van proposar, si tenen pensada una data d’inici o si ja han començant les obres, per a establir una cronologia i repartir les obres fins a 2025.

 

Les quantitats de les ajudes senos les actuaciones que ténen previstes són:

En quant a la subvenció del Ministeri, en primer lloc, serà un 40% del cost de l’actuació amb un màxim de 30.000€ per als projectes de demolició i reconstrucció d’habitatges

(3 habitatges).

En segon lloc, un 35% del cost de l’actuació amb un màxim de 12.000€ per a la rehabilitació amb reducció energètica (12 habitatges).

En tercer lloc, un 35% del cost de l’actuació amb un màxim de 8.000€ per a la rehabilitació sense reducció energètica (6 habitatges).

 

Per altra part, la subvenció de la Generalitat  atorgarà 45.000€ per a les obres de nova construcció (poden ser 15.000€ per habitatge addicional las del Ministeri.

També, es donarà 96.000€ per a les obres de rehabilitació (poden ser una 6.000€ o 4.000€ addicionals als del Ministeri.

Per part de l’Ajuntament, es concedirà 450€ per a les obres de nova construcció (poden ser 150€ addicionals als anteriors).

Ademés, es donarà 9.000€ per a les obres de rehabilitació (poden ser uns 500€ per habitatge addicionals als anteriors).

Continuarem informant-vos quan sapiem alguna cosa més.

 

Tags: , ,