Bones notícies veïns i veïnes,

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha donat a conéixer la resolució per a la concessió de prop de 7 milions d’euros per a les ajudes del Programa de Foment de la Regeneració i Renovació Urbana i Rural (ARRUR) en el marc del Pla estatal d’habitatge 2018-2021, es tracta d’unes ajudes convocades mitjançant pública concurrència i que en aquesta edició han sigut seleccionades les intervencions proposades pels municipis de Gandia, Mislata, Sagunt i Benlloc.

Les ajudes concedides, de caràcter pluriennal, ascendeixen a un total de 6.845.935,30 euros, dels quals 5 milions corresponen a l’aportació del Ministeri de Foment i 1.845.935,30 euros a l’aportació de la Generalitat.
Del total concedit, Benlloc rebrà 480.000 euros per a actuar sobre el seu nucli urbà (327.000 euros del Ministeri i 153.000 euros de la Generalitat)

El principal objectiu de ARRUR, tal com ha assenyalat la directora general d’Habitatge i Regeneració Urbana, Elena Azcárraga, és “millorar entorns residencials, dignificant barris vulnerables o revitalitzant centres històrics, amb una perspectiva integral, actuant tant en la rehabilitació de les edificacions com en la millora de l’espai públic inclòs en els àmbits delimitats pels municipis”.

Azcárraga també ha indicat que, en el seu conjunt, les ajudes a la regeneració i renovació urbana fomenten la conservació, la millora de l’eficiència energètica i la implantació de l’accessibilitat universal en l’espai urbà. Se subvenciona tant la rehabilitació edificatòria com la demolició i posterior reconstrucció, i els costos per al reallotjament temporal.

Per a la concessió d’aquestes ajudes del programa ARRUR, les sol·licituds s’han valorat d’acord amb criteris tècnics. El procediment obert en règim de concurrència competitiva va donar com a resultat la presentació de 15 propostes municipals.

Respecte de la necessitat d’intervenció en l’àmbit, el factor amb més pes ha sigut el nivell de vulnerabilitat de la zona, conforme al Visor d’Espais Urbans Sensibles de la Comunitat Valenciana (VEUS). També s’ha valorat la protecció del patrimoni cultural i l’existència de deficiències en l’entorn urbà i en els edificis, com a problemes d’accessibilitat, així com la seua detecció mitjançant processos de participació ciutadana.

En relació amb la idoneïtat de les intervencions proposades, s’ha valorat l’aplicació de la perspectiva de gènere i la proposta de mesures complementàries de caràcter social, ambiental i paisatgístic. Així mateix, s’ha valorat positivament una major aportació econòmica per part dels ajuntaments per damunt del mínim establit per a afavorir a les unitats de convivència amb menys recursos i en situació de major vulnerabilitat.

 

 

Us mantindrem informats!!!

 

 

Tags: , , , ,