La reunió participativa celebrada dilluns 30 de gener ha acordat que el tema de la Mostra 2017 siga ressaltar la bellesa que els pobles de l’interior de les nostres comarques tenen, i en especial la bellesa que l’interior d’aquests pobles té. El relat pretén destacar els valors arquitectònics dels nostres pobles i la necessitat de revaloritzar-los com a acció que beneficia el conjunt de la ciutadania. Els cascos històrics dels pobles d’interior tenen una especial significació perquè representen els valors arquitectònics rurals amb habitatges completament adaptats als recursos disponibles i a la funció reproductiva però també productiva de l’habitatge. Els vincles socials que s’establien en aquests carrers estrets i costeruts reforçaven una societat molt solidària que esdevenia una comunitat amb la que cada veí s’hi sentia identificat i integrat.

Sense oblidar els elements negatius -relatius al control social, etcètera- que aquesta societat també tenia, no està de més intentar reproduir les condicions físiques que propiciaven aquest contacte humà en els nostres centres històrics, en alguns casos molt degradats. Actuant sobre ells es potencia la seua habitabilitat i també es dota d’un valor patrimonial a població en general.

 

Tags: , , ,