L’Ajuntament de Benlloch subvencionarà a les associacions de veïns part de les despeses que els genere comptar amb una gestoria que els porte la comptabilitat i tramite la declaració de l’impost de societats.

Vista la situació de nerviosisme i de sensació de desempara en què l’es associacions havien caigut arran de la nova obligació tributària, l’Ajuntament de Benlloch ha decidit ajudar les associacions en aquest sentit. Per a BEnlloch estes associacions constitueixen un patrimoni local de primer nivell, doncs duen a terme imporants iniciatives culturals, naturals o de lleure. Les 17 associacions que té Benlloch podran contractar els serveis de qualsevol gestoria i incloure les despeses que els genera el servei en la sol·licitud de subvenció que està a punt de publicar l’Ajuntament, juntament amb les activitats culturals que ja sol subvencionar el municipi.

L’Ajuntament resoldrà quan pertoque la quantia de l’ajuda en cada cas, en funció de les sol·licituds presentades i de les activitats que cada associació realitze.

La nova Llei 27/2014 de 27 de novembre, obliga a les associacions culturals a fer la declaració de l’impost de societats, estiguen obligades o no a pagar-lo. Per fer-ho cal que les associacions tinguen al dia la seua comptabilitat, fet que a dia de hui i amb la dimensió que tenen les entitats belloquines, és ben complicat.

Benlloch compta amb un procés de participació ciutadana reconegut per l’UJI i altres entitats, que contempla les associacions del poble com els agents interlocutors entre la ciutadania i el munici. Per això el seu paper és important no sols per les activitats que organitzen sinò pel control i inicativa de govern a través dels canals de participació.

 

Tags: , ,