Es convoca nou procés selectiu per a la contractació temporal de docent de les especialitats ADGG0208, Activitats administratives en relació amb el client i ADGG0108, Assistència a la direcció per a l’execució de la segona etapa del projecte ET FORMEM BENLLOC 2021, expedient FETF2/2021/1/12.

Les sol·licituds es presentaran telemàticament en model normalitzat, juntament amb la documentació específica. Per a realitzar la presentació telemàtica de les sol·licituds, s’accedirà a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Benlloc.

El termini de presentació de sol·licituds serà de cinc dies hàbils, comptadors des de l’endemà al de la publicació d’aquest anunci en la secció anuncis de l’Ajuntament de Benlloc.

 

Tags: , , , , ,