Es convoca nou procés selectiu extraordinari per a la contractació temporal de docent de prevenció de riscos laborals (30h) per a l’execució de la segona etapa del projecte ET FORMEM BENLLOC 2021, expedient FETF2/2021/1/12.

Les sol·licituds es presentaran telemàticament en model normalitzat, juntament amb la documentació específica. Per a realitzar la presentació telemàtica de les sol·licituds, s’accedirà a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Benlloc.

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un dia hàbil, comptadors des de l’endemà al de la publicació d’aquest anunci en la secció anuncis de l’Ajuntament de Benlloc.

Més informació: BASES SELECCION PERSONAL ET FORMEM 2021

 

Tags: , , , ,