EL QUARTICO

Es tracta de l’única aldea que té Benlloc, denominada antigament com el «QUARTICO» terme que li ve donat des del segle XVII, quan el terme municipal, per qüestió de l’aprofitament de les herbes es va dividir en tres “Quarts” i un “Quartico”. Actualment també és una partida del terme de Benlloc, on és l’aldea homònima.

Ocupa la porció oriental del terme, bastant allunyada del nucli urbà, quasi 8 km, i separada d’ell per Subarra. Des d’allí hi ha una espectacular vista del paratge natural del Prat de Cabanes i la mar. És una zona que per les seves condicions físiques tan sols ha permès històricament la vida en nuclis aïllats d’una o poques famílies arrecerades en allò que s’ha vingut a dir masos.

Per articular una societat civil connexa i que possibilités la interacció i la formació, es va construir una escola rural i un calvari amb una ermita dedicada al culte de Sant Josep, és a dir, un petit poble a falta d’estructures polítiques. Per a accedir a ell no hi ha carretera asfaltada, sinó per una pista de tipus forestal, pels quals es poden realitzar interessants excursions a través de pinars i fonts.

L’Ajuntament de Benlloc va sol.licitar una subvenció a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana.

La setmana passada es va publicar en el DOGV la resolució atorgant l’ajuda sol·licitada, per poder realitzar la rehabilitació d’aquesta zona, per import de 40.000 €.

 

 

Tags: , , ,