L’Ajuntament demanarà ajudes per a la rehabilitació d’habitatges incloses en l’Àrea de Regeneració i Rehabilitació Urbana Rural (ARRUR) que es finançarà amb fons de la Generalitat Valenciana i de l’Ajuntament.

Aquestes subvencions que fins ara havien estat dedicades al territori urbà, aquest any s’han derivat també a l’àmbit rural.

Perquè Benlloc puga obtenir-les serà necessari el compromís d’entre 10 i 20 propietàries i propietaris del poble l’habitatge dels quals (primera o segona residència, o per al lloguer) estiga al nucli antic del poble: https://benlloc.es/wp-content/uploads/OP1_Calif.pdf

Les ajudes seran com a màxim de 25.000 € amb una aportació de 15.000 € per part de la propietària o el propietari (xifres aproximades).

Les actuacions subvencionables per aquest programa són les següents:

  • Treballs de manteniment i intervenció en els habitatges a fi d’adequar-los als estàndards previstos per la normativa vigent.
  • Obres de millora de l’accessibilitat.
  • Obres destinades a millorar l’eficiència ambiental en matèria d’aigua, energia, ús de materials, gestió de residus i protecció de la biodiversitat.
  • Obres de demolició d’edificis.

A més, a totes aquelles persones que signen el compromís i sol·liciten així l’ajuda, l’Ajuntament els facilitarà i subvencionarà l’informe d’habitabilitat de l’habitatge que serà el que determinarà les necessitats d’actuació de l’habitatge i que és requerit per sol·licitar la subvenció.

Per informar a les propietàries i propietaris amb més detall, es convocarà una reunió pròximament.

 

Tags: , , , ,