Es fa saber que demà dimarts 25 de febrer a les 8:30h es realitzarà la sessió extraordinària urgent del ple a l’Ajuntament.

L’ordre del dia serà el següent:
1. Ratificar urgència de la sessiò.
2. Expedient 131/2020. Aprovació expedient contratación i PCAP obra “REPARACIÓN VARIOS CAMINOS POR LLUVIAS TORRENCIALES”
3. Expedient 59/2020. Sol.licitud inclusió “PLA DE COOPERACIÓ PROVINCIAL D’OBRES I SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ PER A L’EXERCICI 2020” acondicionament local “Casal Jove”.
4. Expedient 124/2020. Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022.

 

Tags: ,