Les jornades que proposem pretenen ser una cita ineludible per als estudiants interessats en els processos de participació ciutadana, per als agents de desenvolupament local, per als treballadors socials, per als secretaris, per als tècnics locals i fins i tot per als polítics i autoritats locals.

Es pretén oferir una gamma prou ampla d’experts en diferents aspectes de la participació ciutadana. Aspectes que abasten des de qüestions legals a qüestions de reflexió política passant per aspectes tècnics.

Formativament es pretén donar certes claus que potser no siguen suficientment conegudes als agents locals, tant pels que depenen dels ajuntaments com per aquells que es moguen en l’àmbit del privat o del tercer sector.

Informativament intenta donar a conèixer experiències i recursos que, estant a l’abast dels interessats, no són suficientment coneguts per aquelles persones que podrien fer-ne ús. A més a més, es considera força interessant que tots els sectors esmentats puguen estar informats del que els altres sectors amb incidència en la participació ciutadana puguen estar desenvolupant.

Finalment, i potser més important encara, les jornades tenen un objectiu divulgador de la participació ciutadana. Directament, les xerrades poden promoure accions d’impuls de la participació entre els assistents. Indirectament, el ressò mediàtic que les jornades puguen generar no deixarà indiferent ningú i possiblement animarà més d’un a interessar-se sobre la matèria.

 

Tags: