La Comunitat Valenciana té un ric patrimoni de vies pecuàries que conformen una xarxa de més de 14.000 quilòmetres i ha esdevingut en un dels seus principals actius mediambientals. Les vies pecuàries podran ser utilitzades, sense necessitat d’autorització prèvia, per al passeig, el senderisme, la cavalcada, el cicloturisme i qualsevol altra forma de desplaçament esportiu sobre vehicle no motoritzat.

Atés que Benlloch té un ric patrimoni en aquest sentit, s’adjunta la Circular Informativa de la FVMP núm. 11/2015, que RESUMIX la LLEI DE VIES PECUÀRIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (Llei 3/2014, d’11 de juliol, de la Generalitat DOCV núm. 7319 del 17.07.2014).

Com és habitual, es recomana la consulta directa del diari oficial.

 

Tags: , , ,