La tercera edició de les Jornades de la Nova Ruralitat analitzaran les polítiques de despoblament que s’estan desenvolupant sovint invisibles, amagades i també aparentment inconscients i benintencionades al territori rural. Un fòrum de reflexió per a analitzar i intercanviar idees entorn la ruralitat que s’iniciarà a Benlloc els dies 14 i 15 de desembre amb un nou enfocament.

L’objectiu de les jornades és desvelar quins són els ressorts que produeixen aquestes polítiques en el despoblament i sobre els que es pot actuar. A més a més, aquesta tercera edició es caracteritza per adoptar un nou enfocament que vol transformar les jornades en un projecte més participatiu i visible.

Aquesta nova temàtica allargarà les jornades a uns quatre mesos, temps en el que diferents grups de treballs formats per professionals, associacions, joves del territori i representació de tota la societat civil tindran per analitzar les polítiques de despoblament i treballar en la direcció adequada.

Els dies 14 i 15 de desembre serà a Benlloc la jornada d’obertura en què els grups de treball es trobaran per fer un primer contacte i començar a treballar. Per a iniciar aquesta dinàmica s’han creat sis grups de treball, perquè cadascun des de la seua perspectiva analitze la realitat rural. Educació i formació; Salut, serveis sanitaris, de prevenció i urgències; Infraestructures, turisme i administració pública; Agricultura i ramaderia, indústria agroalimentària i empresa en general; Cultura creació i vida artística en la ruralitat i serveis socials, pobresa, exclusió, discapacitat i vellesa, són les sis propostes inicials de grups de treball oberts.

En l’obertura de les jornades, s’iniciarà un treball d’anàlisi per grups amb diverses tècniques i l’acompanyament d’una persona relatora que aportarà una perspectiva externa al grup i s’encarregarà de la redacció dels documents durant els quatre mesos de treball. Les jornades de la Nova Ruralitat, en aquesta tercera edició finalitzaran el mes d’abril amb un encontre on es presentaran els documents elaborats, coneixements adquirits i reflexions de cada grup per arribar a unes conclusions en comú.

 

Tags: , , , ,