El de Benlloch és un dels ajuntaments de l’Estat que menys gasta en personal. En concret, i segons dades del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, recollides i sistematitzades pel web transparenciadecuentaspublicas.es, Benlloch es troba en la part mitja del grup de 294 ajuntaments que menys gasten en personal de tot l’Estat dintre del seu tram de població (entre 1000 i 2500 habitants).  L’Ajuntament gasta 147 € per habitant la qual cosa el situa en el lloc 16 dels que menys hi dediquen en la província. Recordem que Castelló té 135 ajuntaments dels que 130 hi ha dades. Altres 5 no hi han aportat les dades.

Aquesta informació fa referència a les despeses salarials i de seguretat social dels funcionaris i del personal laboral, i la quantitat destinada és el resultat de la convinació entre el nombre de treballadors i el seu salari.

La informació resulta útil si tenim en compte que el nivell de serveis que presta l’Ajuntament de Benlloch és equivalent a la de la resta d’ajuntaments del seu rang poblacional.

Val a dir que la informació està actualitzada d’acord a les liquidacions dels pressuposts municipals corresponents a l’exercici 2012. Però les partides de personal estàn congelades, amb la qual cosa cal suposar que la xifra no haurà variat massa, ja que tampoc no ho ha fet la població.

 

 

Tags: ,