L’Ajuntament posa en marxa la Calculadora d’Impostos, una iniciativa en pro de la transparència que pretén que els veïns i les veïnes puguen conèixer en qualsevol moment a què es destinen els impostos municipals que paga.

Al formulari creat al web municipal els veïns poden posar els impostos d’Urbana, Rústica i Circulació i el mecanisme que incorpora la pàgina calcula instantàniament quants dels diners dels veïns destina l’Ajuntament a cada capítol del pressupost.

L’aplicació permet saber quants diners es destinen a personal, a despeses corrents de funcionament del municipi i a inversions entre d’altres. Pròximament l’Ajuntament detallarà encara més la despesa desglossant per partides concretes.

Podeu accedir a la CALCULADORA ací.

 

Tags: , ,