BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A L’ACCÉS A UNA PLAÇA DE PEÓ DE SERVEIS MÚLTIPLES DE L’AJUNTAMENT DE
BENLLOC, INCLOSA EN L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA 2024 –BASES


 

Llista definitiva d’aspirants admesos en el procés selectiu per a la cobertura en propietat mitjançant concurs oposició d’una plaça de peó de serveis múltiples: Anunci Llista definitiva

Celebració del primer exercici:

-13 de març
-10:30h
-Escorxador , C/Treball 33 Benlloc

 


 

 

Tags: ,