L’Ajuntament de Benlloch ofereix als propietaris particulars de pinars del terme municipal un diagnòstic de l’afectació de la plaga d’insectes perforadors que fa malbé els pins.

A demanada dels propietaris, un tècnic forestal revisarà les masses boscoses de pins per avaluar la presència dels insectes i l’afectació als arbres. El servei és gratuït.

La Generalitat Valenciana ha emes un Decret que exigeix als propietaris forestals de Benlloch i molts altres municipis, al tractament dels insectes perforadors dels pins. Aquest tractament ha de ser assumit pels propietaris que tenen un termini de temps determinat per tal de fer-lo. Per a facilitar el control de la plaga, l’Ajuntament de Benlloch ha contractat els serveis d’un tècnic forestal que es dedicarà a la revisió de les mases i a fer informes sobre la presència dels insectes. Si la seua presència es detecta es donarà avís als forestals per a que marquen els arbres que s’hauran de tallar.

La presència d’aquests insectes és normal a les nostres comarques, però aquest any, atesa la persistent sequera, alguns pins han estat greument afectats.

Els propietaris que ho desitgen hauran de posar-se en contacte amb l’Ajuntamenbt de Benlloch a través dels canals habituals.

 

Tags: ,