🔻AJUDES PER AL LLOGUER D’HABITATGE 2021🔻
 
Des de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica s’han convocat les ajudes per al lloguer d’habitatge.
 
🔗Consulta més informació: https://habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-al-lloguer 
 

Tags: , , ,