El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha estimat el recurs a la sentència que havia dictat el Jutjat Contenciós-Administratiu de Castelló contra els interessos de Benlloch.

Així, la sentència, que s’ha fet pública recentment, analitza el fons del problema plantejat per l’Ajuntament de Benlloch en el sentit que les instal·lacions annexes a l’aeroport, i no necessàries per a la seua finalitat essencial, com poden ser restaurants, hotels o comerços, han de sol·licitar llicència de construcció a l’Ajuntament. Així ho plantejava un requeriment que havia estat fet per l’Ajuntament en decisió plenària de data de 18 de juliol de 2008 a l’empresa Aeropuerto de Castellón SL (AEROCAS), amb els vots a favor dels regidors del PSOE i en contra dels del PP.

En rebre el requeriment l’Aeroport va recórrer-lo davant del Jutjat Contenciós-Administratiu de Castelló, que li va donar la raó, això però, sense entrar al fons de la qüestió. Davant d’això l’Ajuntament va recórrer al Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que ha dictat la sentència publicada que figura com a annex.

En aquesta, el Tribunal diferencia tres tipus d’obres:

  1. Obres de l’aeroport en sentit estricte: Que estarien exemptes de llicència d’obres.
  2. Obres que estant dintre de l’aeroport no tenen una afecció directa amb els serveis aeroportuaris, com poden ser cafeteries: També estarien exemptes de llicència d’obres.
  3. Obres relatives a serveis annexes com un Club aeronàutic, zona comercial, hotel…: Aquestes sí estan obligades a sol·licitar llicència.

La sentència del TSJ estima parcialment el recurs de l’Ajuntament a la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló en tant que li reconeix com a legal el requeriment de llicència d’activitat que va fer l’Ajuntament a l’Aeroport de Castelló en el cas de les instal·lacions de tipus 3.

La sentència representa que si bé l’Ajuntament no podrà cobrar per la pròpia construcció de l’Aeroport sí ho podrà fer pels elements annexos a aquest que en futur es puguen instal·lar.

 

 

 

Tags: ,