Aquesta setmana l’Ajuntament de Benlloch està procedint a realitzar les transferència corresponents al segon pagament del programa Xarxa Llibres a les famílies beneficiàries.
El total d’aquest segon pagament és de vora 2000 euros per un total de 37 famílies.

 

Tags: , ,