La revista Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló és el portaveu de les activitats del Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació Provincial de Castelló. La seua finalitat primordial consisteix a publicar bàsicament treballs que abasten temes exclusivament referents a la prehistòria, arqueologia i història antiga, no sols de les comarques de Castelló, sinó també de la Comunitat Valenciana i de les diverses regions del Mediterrani occidental.
 El volum 39 és un poc més especial perquè un dels seus autors és d’ací de Benlloc. Es tracta de l’arqueòleg Raül Mateu Pitarch, qui ha treballat en aquest aquest estudi en el qual es presenten noves dades sobre l’assentament del Tossal de Subarra, a partir de l’excavació arqueològica realitzada en 2018. En concret es tracta d’una nova fase d’ocupació no documentada anteriorment i que, encara que molt alterada, es pot situar entre el Bronze final i el Ferro antic.
Volem reconèixer el gran treball de Raül, qui ha permès que coneguem un poc més de la història del nostre poble.
Us deixem el document a continuació:
 

Tags: , , , ,