En juny de 2018 es va realitzar la primera campanya d’excavació arqueològica al tossal de Subarra. L’objectiu era documentar fases d’ocupació més antigues que les que ja hi haviadocumentades, i delimitar el traçat de la muralla, que encara es pot veure hui en dia.

Els resultats preliminars d’aquesta primera campanya van confirmar el que es pensava, una ocupació del lloc més antiga del que s’havia estudiat fins al moment. La datació relativa que ensdona la ceràmica trobada en aquesta primera campanya comprèn un període cronològic entreel Bronze Final i el Ferro Antic. En vista d’aquests resultats, es va creure convenient encarregarla datació d’una dent d’ovicaprí, mitjançant el sistema de C14 (carboni 14), per tal de corroborar aquesta datació preliminar.

La mostra va ser enviada per mitjà del Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriquesde la Diputació de Castelló, al laboratori Beta Analytic de Miami (EEUU). La datació ha segut finançada per l’Ajuntament de Benlloc dins de la partida destinada a la investigació històrica del tossal de Subarra.

Aquesta va ser sotmesa a la prova de C14 (carboni 14), consistent en esbrinar l’antiguitataproximada d’una mostra orgànica per mitjà del carboni existent en la mateixa. En aquest cas extraient el col·lagen de la dent.
Els resultats no s’han fet esperar, aquests ens mostren tres intervals temporals, amb diferentsprobabilitats d’encert. Dues es situen entre el segle VII a.C. i la primera meitat del VI a.C. L’altraen canvi, la que més probabilitats té, es situa en la primera meitat del segle VIII a.C.

Encara que, a priori, els resultats donen més probabilitats a la datació més antiga, la qual se’nva al període del Bronze Final, el arqueòlegs prefereixen ser cauts i contrastar els resultats amb la resta de materials i altres aspectes del jaciment. Tot i això, amb aquesta datació s’acaba de confirmar l’ocupació humana de Subarra durant els períodes del Bronze Final/Ferro Antic, el període més antic d’ocupació humana conegut al terme de Benlloc fins ara.

En definitiva, són bones notícies per al coneixement de la història de Benlloc, i del tossal de Subarra. Durant els propers mesos es portaran a terme les tasques d’estudi dels materials, i es plantejarà l’opció de continuar amb l’excavació arqueològica per tal de conèixer encara més l’ocupació del tossal de Subarra.

Raül Mateu,  historiador y arqueòleg

 

Tags: , , , ,