L’Ajuntament de Benlloc ha sol·licitat al Servei d’Arqueologia de la Diputació de Castelló la realització del projecte “Prospecció arqueològica per a la redacció de la Memòria d’Impacte Patrimonial del terme de Benlloc”.

Aquesta actuació es fa per petició de l’Ajuntament de Benlloc al Servei d’Arqueologia de la Diputació de Castelló, un equip del que forma part Raül Mateu, responsable d’aquest projecte i qui va ser arqueòleg municipal a Benlloc i coneix amb profunditat el terme, on ja s’ha realitzat altres actuacions arqueològiques amb la seua participació.

El projecte busca localitzar els jaciments arqueològics del terme de Benlloc, i elaborar un informe de cada jaciment, que posteriorment s’entrega a la conselleria corresponent perquè s’incorporen al seu catàleg de jaciments, i també a l’Ajuntament perquè s’incloguen en el PGOU.

L’objectiu és donar-los un cert grau de protecció a tots els jaciments segons les seues característiques i les lleis vigents en tema de patrimoni. Entre d’altres casos, això comportarà que en cas d’obres en el radi de protecció d’un jaciment, per exemple, s’hagen de supervisar per un arqueòleg.

De moment, tant Generalitat Valenciana com l’Ajuntament, en tenen registrats tres: Tossal de Rander, Tossal de Subarra i Tossal de les Forques. Amb aquesta actuació es pretén ampliar el nombre de jaciments, ja que es tenen evidències de què hi ha algun més.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Tags: , , , , , , , , ,