S’inicia la quarta fase per arreglar els carrers del poble. El fi és fer els carrers més transitables i segurs, tapant tots aquells punts en els quals l’asfalt o la vorera està en mal estat i dificulta el pas de vehicles i vianants.

En aquesta fase, que serà l’última, s’arreglaran el carrer enmig i el carrer major.

 

Tags: , , , ,