Bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura temporal de les places de tècnic administratiu, auxiliar administratiu, coordinador general i coordinador tecnològic del projecte d’implementació de l’ “escola rural d’emprenedoria social del pacte territorial per al desenvolupament local i ocupació plana alta” i de director de l’escola.

El termini de presentació d’instàncies finalitza el 7 de novembre.

 

Tags: , , , ,